Meme kanseri görülme sıklığı endüstri toplumlarında ve şehirli kadınlarda daha fazla olmak üzere giderek artmaktadır. Meme kanserinden ölüm oranları kadınlarda kansere bağlı en sık ikinci ölüm nedenidir. Yaşamı boyunca her 8 kadından biri meme kanseri olmakta ve her 30 kadından biri de meme kanserinden hayatını kaybetmektedir. Meme kanseri erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalık olup en önemli tarama yöntemi mamografidir. Tarama yöntemlerinden beklenen şey, klinik olarak saptanabilir kitle formu almadan erken dönemde meme kanseri tanısı konulması ve tedaviye imkân sağlamasıdır Dünya Sağlık Örgütü Meme hastalıklarına erken tanı konabilmesi için 40 yaşından sonra yılda bir kez mammografi çektirilmesini önermektedir. Bu sayede son 20 yılda meme kanserinden ölüm oranı yaklaşık %30 - %40 oranında belirgin olarak azalmıştır. Dijital Mamografi, meme kanseri tanısında altın standart olarak kabul edilen, düşük doz radyasyon kullanarak meme kanserini araştıran bir görüntüleme yöntemidir.

Takip tetkiklerinde karşılaştırılarak değerlendirme erken meme kanseri tanısına ulaşmada son derece önemlidir. Merkezimizde yapılan tüm mamografiler PACS sistemimizde dijital ortamda saklanmakta ve karşılaştırılarak değerlendirilmektedir.

→ Mamografi Nasıl Çekilir?

Mamografi, genellikle kadınlara uygulanan ve meme dokusundaki bozulmaları görmemizi sağlayan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Şüpheli kitle oluşumu görüldüğü durumlarda erkeklere de uygulanabilir. Fakat erkeklerde meme kanser vakaları oldukça nadir olduğu için (%5-6) bu tıbbi görüntüleme yöntemi genellikle kadınlara uygulanmaktadır. Çekim sırasında çekim yapılacak kişinin memesi mamografi cihazı içerisine sabitlenir. Çekim süresince hareketsiz kalınması önemlidir. Çekim esnasında hareket edilmesi, çekim süresini uzatmaktadır.

Çekimden sonra kişi günlük hayatına dönebilir. Mamografi sonuçları çıktıktan sonra radyolog hekim, bazı durumlarda ultrasonografi ile kontrol önerebilir. Gerek görürse meme biyopsisi isteyebilir. Meme biyopsisi, mamografide ve/veya ultrasonografide net tanı konulamayan şüpheli görüntülerin tanısı için dokuların histopatolojik incelenmesidir. Dokunun kanser hücresine ait olup olmadığı yapılan meme biyopsisi sonrasında belirlenmektedir.

→ Mamografi için Önemli Noktalar

Mamografi rutin bir kontrol yöntemi olarak görülmelidir. Meme kanserinde erken teşhis hayati derecede önemli olduğundan mamografi çekimi için herhangi bir rahatsızlık veya ağrı duymaya gerek kalmadan rutin olarak yılda bir kez yapılması önemlidir. 

Doktor muayenesi sırasında en sık karşılaşılan sorular mamografi nasıl çekilir ve mamografi çekilirken acı hissedilir mi şeklindedir. Doktor mamografi istediği zaman, genellikle hastalar bu konulara bağlı olarak bir endişe duymaktadır. Bunun nedeni mamografinin acı veren bir çekim olarak algılanmasıdır. Fakat mamografi hem çok önemli bir tetkiktir hem de profesyonel bir sağlık kurumu tarafından gerçekleştirildiğinde bu endişeler ortadan kalkmaktadır.

→ Adım Adım Dijital Mamografi Çekimi             

Mamografi çekimi sırasında hastanın memesi, görüntüleme cihazına yerleştirilir. Cihaza yerleştirildikten sonra meme iki yandan sabitlenir. Yerleştirme işleminden sonra görüntüleme süreci başlatılır. Çekim, röntgen çekimine benzemektedir. Düşük yoğunluklu x-ışını gönderildikten sonra görüntü bilgisayar ortamında dijital olarak elde edilir. 

Çekim sırasında olabildiğince sabit bir pozisyonda durmak görüntü kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Bunun dışında çekim öncesinde deodorant veya krem sürmek görüntünün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle birden fazla çekim yapılmasının önüne geçmek için çekim öncesinde çekim bölgesine deodorant ve/veya krem sürülmemesi önerilmektedir.

* Online randevu formumuz aracılıyla ayrıntılı bilgi ve/veya randevu alabilirsiniz.