Renkli Doppler Ultrasonografi (RDUS)

Renkli Doppler Ultrasonografi yine ses dalgaları kullanarak damar yapıları içindeki akımı değerlendiren bir ultrasonografi yöntemidir. Cihazın ismi ses dalgalarının yarattığı doppler etkisinden gelmektedir. Çekim yapılırken önceden yapılan araştırmalara göre belirlenmiş ve cihaza kodlanmış frekansta ses dalgası gönderilir. Daha sonra iç organlar veya kan damarlarından yansıyan ses geri döner. Geri dönen ses dalgası cihazın ekranında görüntü oluşmasını sağlar. Damarlardaki kan hücreleri, cihaz tarafından gönderilen bu ses dalgalarını değiştirir. Bu şekilde kan akışı olmayan yerlerin tespit edilmesi sağlanır. Cihazın ekranında oluşan grafikler sayesinde kan damarlarındaki akış belirlenebilir. Bu görüntüleme yönteminden elde edilen sonuçlar saklanabilir. Derin organ veya yüzeysel damar yapılarının açık olup olmadığı, tıkayıcı lezyon varlığı, kan akım yönü ve akım paterni, akım hızları, yer kaplayan lezyonların damarlanma özellikleri gibi kriterleri değerlendiren bir görüntüleme yöntemidir. Ayrıca varislerin değerlendirilmesinde kullanılır. Varis: Çoğunlukla bacaklardaki toplardamarlarda görülür. Toplardamarların içindeki kapakların yetmezliği sonucu genişlemesidir.

 

→ Doppler Nerede ve Neden Kullanılır?

Bu görüntüleme yöntemi ile atar ve toplardamarlardaki yapısal değişikliklere, daralma veya tıkanıklık olup olmadığına bakılır. Ayrıca kan akımının şiddeti ve hızı ölçülür. Çoğunlukla beyine giden damarlar (şah damarı diye isimlendirilen), kol ve bacaklardaki damarlar incelenir.  Organların veya yeni oluşmuş yapıların (tümör gibi) kanlanması değerlendirilir. Ayrıca hamile kadınlarda, fetüsün damarlar yolu ile anneden beslenmesi ve fetüsün gelişimi bu yöntemle incelenir.

→ Boyun damarlarının incelenmesi
Boyunda, beyine giden ana atar damar ile dallarında kireçlenmeleri, plaklara bağlı oluşan darlıkları veya tıkanıklıkları ya da beynin arka kesimini besleyen damarların akım miktarını saptamak için kullanılır. "Karotis ve Vertebral Sistem Doppler İncelemesi" adını alır.

→ Kol ve bacak damarlarının incelenmesi

Atar ve toplardamarlardaki kireçlenme (damar sertliği) plaklarına bağlı oluşan darlık, pıhtı oluşumları ve toplardamarlarda yetmezlik (varisler) olup olmadığının saptanmasında kullanılabilmektedir. "Üst/Alt Ekstremite Arteriyel ve/veya Venöz Doppler İncelemesi " adını alır. 

→ Karaciğer damarlarının incelenmesi
Siroz vb. hastalıklarda karaciğeri besleyen damarlarda meydana gelen değişiklikleri incelemek için kullanılır. "Portal Doppler İncelemesi" adını alır. 

→ Gebelerde, anneye ve fetusa ait damarların incelenmesi
Son adet tarihine göre gelişme geriliği şüphesi olan fetüslerde, hipertansiyonu olan gebelerde kan akımının hızı ve özelliği incelenerek olası anomaliler saptanır. "Obstetrik Doppler İncelemesi" adını alır. 

→ Erkeklerde testis damarlarının incelenmesi 
Testislerin damarlarda meydana gelen düzensiz genişlemeler damarlardaki yetmezliğe bağlıdır ve erkeklerde kısırlığa neden olan sebeplerden biridir. Bu damarlara yönelik yapılan incelemede toplardamarlardaki olası yetmezlik (varikosel) saptanabilir. "Skrotal ya da Testis Doppler İncelemesi" adını alır. 

→ Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenin damarlanması 
Bir kitleyi (tümörü) besleyen damarların olup olmaması o kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu saptamada önemli bir ölçüttür. "Kitleye Yönelik Doppler İncelemesi" şeklinde adlandırılır.

* Online randevu formumuz aracılıyla ayrıntılı bilgi ve/veya randevu alabilirsiniz.