Girişimsel Radyolojik İşlemler

Girişimsel radyoloji yöntemleri daha önce saptanmış kitle, sıvı birikimleri, enfeksiyon alanları veya apse gibi patolojilerin görüntüleme araçları rehberliğinde lezyona iğne ile ulaşarak bu alanların örneklenmesi ve gerekirse tedavisinin yapılmasıdır. Meme, prostat, tiroid, karaciğer, akciğer, böbrek, kemik veya yumuşak doku kitlelerinden görüntüleme rehberliğinde ince iğne veya kalın iğne ile hücre veya doku örneği alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Ayrıca apse veya sıvı koleksiyonları görüntüleme rehberliğinde tanı amacı ile örneklenebilir veya tedavi amacıyla boşaltılabilir. Girişimsel tanı yöntemleri Ultrasonografi (USG), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi, Manyetik Rezonans (MR) veya skopi rehberliğinde gerçekleştirilmektedir.

Girişimsel radyolojik işlemlerin başında biyopsiler gelmektedir.