Spiral Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi, önemli görüntüleme yöntemlerinden birisidir. X ışınları kullanılarak kesit görüntüleme yapılması esasına dayanır.

Hasta çevresinde dönen röntgen tüpünden çıkan ışınlar farklı dokularda farklı derecelerle rezorbe edilerek dedektörler aracılığı ile tespit edilir ve elde edilen bilgiler yüksek kapasiteli bilgisayarlarla işlenerek görüntüye dönüştürülür.

Dokunun özelliğine göre 1, 2, 5, 10 mm. kalınlığında kesitler alınır. Ayrıca 4. kuşak spiral BT cihazlarımız ile çok kısa sürede (saniyeler içinde) BT anjiografi gibi dinamik tetkikler yapılabileceği gibi 3 boyutlu görüntüler de elde edilebilir.

Bilgisayarlı Tomografi sistemi ile beyin, omurilik, akciğerler, batın içi organlar, paranazal sinüsler ve orta-iç kulak yapıları ve kemik yapılar yüksek tanı değerleri ile görüntülenebilir.

Bazı patolojilerin aydınlatılması için inceleme sırasında damar yolu ile veya oral yolla kontrast maddeler verilebilir.