Ultasonografi (USG)

Ultrasonografi ile görüntüleme, batın içi organları (mide ve barsakların iç yüzeyleri hariç), ve tiroid, meme gibi yüzeyel organları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ilk basamak görüntüleme yöntemidir.

X-ışını (röntgen ışını, radyasyon) içermez. Zararsız ses dalgaları kullanarak görüntü oluşturduğundan hamileler ve çocuklar dahil herkes için güvenli bir yöntemdir.

Ultrasonografi ile görüntülemenin diğer bir avantajı ise işlem sırasında hastanın hareketsiz yatması gerekmez. Tüm bunlara ek olarak hastanın, mekanik herhangi bir kapalı alan içerisine girmesi söz konusu değildir.

Transduser (prob) aracılıyla vücuda gönderilen yüksek frekans ses dalgalarıyla çalışmaktadır.

Dokudan yansıyarak geri gelen ses dalgalarını tekrar bu transduser algılamakta ve matematik algoritmalar yardımıyla görüntüye dönüştürmektedir. İnceleme dinamik ve gerçek zamanlı (real time) yapıldığından incelemeyi yapan hekimin bilgi ve deneyimi, tanının doğru olup olmadığını doğrudan etkileyen faktördür. Bu nedenle mutlaka güvenilir kurumlarda ve işin uzmanı olan radyologlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

 

* Online randevu formumuz (Link Şeklinde) aracılıyla ayrıntılı bilgi ve/veya randevu alabilirsiniz.

 

→ Ultrason Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Ultrason hamileler ve çocuklar dahil olmak üzere herkese yapılabilmektedir. Bu görüntüleme yöntemi özellikle yumuşak dokuların görüntülenmesinde kullanılır. Örneğin hamile kadınlarda rahim içi fetüs gelişimi ultrason ile takip edilir. Ultrason ayrıca iç organlardaki hastalıkların (tümör, enfeksiyon vb.) belirlenmesinde kullanılır. Batın bölgesi dışında sıklıkla inceleme yapılan bölgelerin başında tiroid ve meme doku gelmektedir. Bu görüntüleme yöntemi ile tiroiddeki nodüller  ve/veya  kistler tespit edilebilir. Ayrıca tiroidin fonksiyonun değişikliğini sekonder gelişen  parankimal değişiklikler izlenebilmektedir.  

 

→ Ultrason Genellikle Kimlere Yapılır?

Bu inceleme sırasında herhangi bir cihaz içine girmek gerekmediğinden hastaların endişe etmesi için (özellikle klostrofobisi bulunan kişiler) bir neden yoktur. Ultrasonla görüntüleme yapan doktor hastanın çekim yapılacak bölgesine bir jel sürebilir. Bu sıvının amacı ses dalgaların daha iyi iletilmesi ve görüntünün ekranda daha net bir şekilde elde edilmesine yardımcı olmaktır. Çekim, hastanın ve teşhisin durumuna göre değişmekle birlikte genellikle 10-15 dakika içerisinde tamamlanır.

Çekime gelmeden önce herhangi bir hazırlık yapıp yapmamanız gerektiği ile ilgili bilgiler randevu oluşturulması sırasında size bildirilir.

 

→ Tüm Batın USG’de incelenen bölgeler:

Batın, karnın iç bölgesi demektir. Karın ağrısı, idrar yaparken ağrı ve/veya sızlama, gözlerde sarılık, kalıtsal böbrek hastalıkları, hazımsızlık sorunları, karında şişlik vb. gibi karın bölgesi ile ilgili şikâyetlerde doktor muayenesinin ayrılmaz bir parçası ultrasonografik incelemedir.

Ultrasonografi ile incelenen organlar;

Karaciğer: Yağlanma, kist ve/veya kitle, kanser belirtileri (başka organlardan metastaz veya karaciğere ait), siroz vb. bulguları olup olmadığı araştırılır.  

Safra Kesesi: Safra Kesesindeki taş, çamur ya da iltihap gibi problemlerin tüm batın usg ile görülebilmesi çok yüksektir. Bu problemlerin arasında iyi huylu ve kötü huylu tümörler de yer alabilir.

Dalak: Dalağın büyüklüğü ve bu büyümeye neden olabilen durumların araştırılabilmesi aşamasında yine bu görüntüleme yönteminden yararlanılabilmektedir.

Böbrek: Böbreklerde oluşmuş taş, kist ya da kitlelere bakılır. Kist ya da kitlelerin boyutları ve özellikleri araştırılır. Böbrek parankim ekojenitesi incelenir. Böbreküstü bezleri üzerinde incelemeler yapılır. 

Prostat ve Rahim: Erkekler için prostat, kadınlar için rahim ve yumurtalıklar ayrıntılı olarak incelenir. yumurtalık kistlerinin ya da kitlelerinin tanılanmasına yardımcı olabilmektedir. 

Sindirim Sistemi: Sindirim sistemi organlarından mide ve barsakların içlerinde yüksek miktarda hava olması bu organların incelenmesini bir miktar güçleştirmektedir. Bu nedenle iyi bir cihaz ve işinin uzmanı bir hekim tarafından yapılacak inceleme daha da anlam kazanmaktadır.