Psikolojik Destek Bilgilendirmesi

Psikoterapi ruh sağlığına ilişkin sorunların, alanında uzman bir klinik psikolog ile çözümlenmesi için yapılan girişimlerin bütünüdür. Psikoterapi sırasında, kişi ruhsal durumu, ruh hali, duyguları, düşünce ve davranışlarını fark etme fırsatı bulur. Psikoterapi sayesinde bir bakıma yaşamınızı nasıl kontrol edebileceğinizi ve değişen koşullarla sağlıklı yollarla nasıl baş edebileceğinizi öğrenirsiniz. 

Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve çözümlerine ulaşabilmede gerekli psikolojik zeminin oluşturulmaya çalışıldığı bir ortaklıktır. Görüşmelerin tamamı gizlilik ilkesi esas alınarak yürütülür ve danışanın izni veya haberi olmadan üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaz. Psikoterapinin başlıca amacı bireyin sorun yaşadığı konuların kaynağı, geçmiş deneyimleri ile bağlantıları, baş etme becerileri ve kişi üzerindeki etkileri hakkında farkındalık kazandırmaktır. Kazandırılan bu farkındalık ile birlikte sorunların çözümü ve değişim süreç içinde ulaşılır. Süreç uygulanan psikoterapi ekolüne ve kişisel etkenlere doğrudan bağlıdır. Bu nedenle her süreç kendine özgüdür. 

Psikoterapi sürecinin ilk görüşmesinde terapist danışanın sorununu ve kişiyi seans esnasında gözlemleyerek psikoterapi sürecini planlar. Danışanın seanslardan beklentileri ışığında terapi hedefleri belirlenir ve gereken seans süresi ve sıklığı kararlaştırılır. Her bir görüşme 50 dakika sürmektedir. Bu süre ilk görüşmede ve görüşme içerisinde uygulanan tekniklere göre +/ - 10 dakika fark edebilir. 

Psikoterapiyi sıradan bir tanıdıkla konuşmadan ayıran özellik tavsiye vermekten öte kişinin yaşadığı sorunu bütünüyle ele alarak kişinin kendi duygu düşünce ve bilişsel yapısı hakkında farkındalık kazandırmaktır. Bu farkındalığı kazandırmak adına kullanılan yöntemler ve uygulamalar tümüyle bilimsel temellere dayanır. 


Psikoterapi birçok ruhsal sorunun tedavisinde faydalı olabilmektedir. 


Kaygı Bozuklukları: Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı zorlantı bozukluğu), fobiler, panik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu   

Duygu durum bozuklukları: Depresyon   

Bağımlılıklar: Alkolizm, madde bağımlılığı ve kumar bağımlılığı  

Yeme bozuklukları: Anoreksia ve bulimia  

Kişilik bozuklukları: Sınır (borderline) kişilik bozukluğu, narsisistik kişilik bozukluğu, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu, şizoid, şizotipal kişilik bozukluğu, çekingen kişilik bozukluğu başlıca ilgilenilen ruhsal bozukluklardır. 

Bunların yanında günlük yaşama ait bir kısım zorluk ve başarısızlıklar da başvurulan konuları içerir. Genel olarak;  

İlişki problemleri,  

İş ve okul gibi ortamlarda kaygı, zorlanma ve zorbalık ile mücadele,  

Boşanma, sevilen bir kimsenin kaybı ve iş kaybı türünden hayata dair önemli değişiklikler ile baş etme,  

Öfke ve stresle mücadele,   

Diyabet, kanser ve kronik ağrı gibi kronik ve ciddi fiziksel sağlık sorunlarında kişisel uyumun yakalanabilmesi,  

Fiziksel ve cinsel travmalar,  

Cinsel işlev bozuklukları ve cinsel kimlik karmaşası,  

Uyku bozuklukları psikoterapide ele alınan konulardır.   

Medilab, olarak kişilerin benlik farkındalıklarının yaşam kalitelerini yükseldiğinin farkındalığıyla gerek Kurumsal olarak şirketlere, gerekse bireysel olarak Psikolojik danışmanlık sunmaktayız.